Nasze cele

Celem fundacji jest wspieranie obywateli i innych podmiotów w dostępie do rzetelnej informacji na tematy społeczne, polityczne, kulturalne, artystyczne, religijne i inne, w szczególności dotyczące mieszkańców Lubelszczyzny, oraz wspieranie działań umożliwiających wymianę poglądów na powyższe tematy. Celem fundacji jest również wspieranie działań mających na celu integrację społeczeństwa Lubelszczyzny oraz ochronę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Lubelszczyzny, jak również promocję Lubelszczyzny, a także propagowanie historii Polski, w szczególności Lublina, głównie w zakresie historii współczesnej. Celem fundacji jest także wspieranie działań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz z zakresu edukacji i integracji europejskiej, praw człowieka i działań wspierających demokrację, a także popularyzacji sportu, aktywizacji młodzieży i wspieranie młodych talentów.

Telewizja Internetowa Niezależny Lublin

Profil na Facebooku

Aktualności